SmartWell Oy

Palvelut

 
Tehdas / Factory
 

SmartWell'in juuret ovat metsäteollisuuden palveluissa, joten sellu- ja paperiteollisuus on jatkossakin tärkeä toimiala meille. Hyödynnämme itsenäisistä osaajista ja asiantuntijayrityksistä koostuvaa partneriverkostomme laajoissa hankkeissa. Meidän metsäteollisuuskonsulteillamme on erityistä osaamista mm. sellun, paperin, sahatavaran, puutuotteiden sekä bioenergian alueilla. Puu on tulevaisuudessa yhä monipuolisempi lisäarvon lähde.

Voimme ottaa vastuuta asiantuntijapalveluistamme myös tulospohjaisella hinnoittelulla.

Kuinka voimme olla avuksi? Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä haluamme löytää sinulle oikean ratkaisun!

Palvelupaketti

 

Ympäristönsuojelu on olennainen ja luonnollinen osa tarjontaamme. Autamme asiakkaitamme lisäämään prosessien energia- ja resurssitehokkuutta sekä vähentämään ympäristövaikutuksia.

Projekti voidaan toteuttaa joko konsulttityönä projektinjohtomallilla tai täydellisenä projektitoimituksena avaimet käteen -periaatteella. Laatu syntyy kokonaisuuden johtamisella, ohjauksella ja valvonnalla.

Yhtiön palvelukokonaisuus muodostuu viidestä toiminta-alueesta, jotka esitellään seuraavilla sivuilla.

 
Järvi / Lake

Hankeselvitykset

 

Haluamme olla projektissanne mukana jo ideointivaiheesta lähtien selvittämässä eri vaihtoehtoja. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen toteuttamistarpeet ja -vaihtoehdot sekä asetetaan hankkeelle täsmälliset sen laajuutta, kustannuksia, laatua ja aikataulua koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun pohjalta tehdään investointipäätös.

 

Tulevaisuus / Future

Suunnittelu

 

Kaikki toimitusketjun vaiheet ovat riippuvaisia riittävän virheettömästä suunnittelusta. Suunnittelemme myös vaativia räätälöityjä koneita ja laitteita eri teollisuuden aloille. Kokoamme tarvittavien osaamisalojen parhaita suunnittelijoita ja asiantuntijoita työskentelemään yhdessä hankkeiden toteuttamiseksi. Verkostomme laaja-alainen suunnitteluosaaminen on käytettävissäsi laitossuunnittelusta prosessikehitykseen ja laitesuunnitteluun.

Automaatiosuunnittelussa verkostomme osaaminen käsittää mm. DCS- ja PLC-järjestelmät, sähkö- ja linjakäytöt, valvomot, tietokannat, väylät, langattomat tiedonsiirrot, etäkäytöt, tiedonkeruun sekä niihin liittyvät testaukset ja käyttöönotot. Kunnonvalvonnan, älyn ja tiedonkeruun sulauttamisella laitteisiin voidaan tarjota asiakkaalle ennustavaa etähuoltoa.

Suunnittelun lisäksi voimme hoitaa asiakkaan puolesta hankintojen ja valmistuksen järjestämisen sekä valvonnan tai toimittaa tuotteet valmiina kokonaisuuksina.

 

Kone / Machine

Projektinjohtopalvelu

Toteutamme projektinjohtoon liittyviä toimeksiantoja prosessi- ja energiateollisuuden laitosprojekteihin. Projektinjohtopalvelu tuo asiakkaalle yhdellä sopimuksella kaikki projektissa tarvittavat asiantuntijat suunnitteluun, hankintaan ja johtamiseen. Erityistä osaamista olemme hankkineet materiaalinkäsittelyn ja paperiteollisuuden haastavissa toimeksiannoissa. Projektiammattilaisemme ovat käytettävissäsi myös valmistuksen ja asennuksen sekä käyttöönoton ja testauksen valvontaan. Projektihenkilöstön hyvä kielitaito, sosiaaliset taidot ja IT:n hyödyntäminen varmistavat sujuvan kommunikaation.

Prosessin optimointi

 

Teollisuuden huomio on siirtynyt kustannusten minimoinnista käyttöasteen ja tuottavuuden optimointiin. Prosessin optimoinnilla haetaan parhainta mahdollista tuotantotehokkuutta.

Oletko päivittämässä prosessilaitteitasi, vaihtamassa käsiteltävän materiaalin laatua vai haetko kustannussäästöä tai isompaa kapasiteettia? Prosessianalyysimme paljastaa laitoksen pullonkaulat ja kehitystarpeet, joiden pohjalta teemme toimenpidesuositukset. Käytä hyödyksesi monialaista prosessituntemustamme, asiantuntijoitamme ja luovaa ongelmanratkaisua. Haemme kanssasi optimaalisen ratkaisun kilpailukykyisen tuotannon turvaamiseksi.

 

Yhtiö voi myös suunnitella ja toteuttaa asiakkaan kehityshankkeen niin, ettei asiakas käytä investointiin pääomaa tai toiminnallisia resursseja. Tällöin asiakas maksaa vain aidoista tuloksista jaetun ansaintamallin pohjalta. Kehityshanke voi kohdistua mm. kapasiteetin nostoon, lopputuotteen laadun parantamiseen tai resurssitehottoman, vaarallisen ja työvoimavaltaisen työvaiheen modernisointiin.

Kehitämme kumppaniemme kanssa mahdollisuutta tarjota kokonaisen prosessin vaatima tuki, huolto, varaosat ja laitoksen suorituskyvystä huolehtiminen siten, että asiakkaan kanssa voidaan sopia korvauksista jaetun ansaintamallin pohjalta. Jaetussa ansaintamallissa palvelun avulla saavutetut säästöt ja/tai lisääntyneet tuotot jaetaan asiakkaan ja toimittajan kesken ennalta sovitulla tavalla tietyn pituiselta ajalta.

Säästä rahaa / Save Money

Konsultointi ja osaamissijoittaminen

 

PK-yritysten kansainvälistä liiketoimintaa kasvattavissa kehityshankkeissa SmartWell voi toimia myös konsulttina. Yrityksen vahvaa osaamista ovat erityisesti seuraavat palvelut teknologiayrityksille:

  • Tuotekehitys ja patenttiasiat
  • Uusien tuotteiden kaupallistaminen
  • Kansainvälinen markkinointi ja myynti
  • Sopimustekniikka
  • Projektien hallinta ja riskianalyysit
  • Verkostoituminen (alihankkijaverkosto, täydentävät kumppanit)
  • Valmistus matalan kustannustason maissa, teknologian siirto

Kuikka / Loon

 

Maailmanmarkkinoilla toimivat kasvuyritykset tarvitsevat tukea, sillä välimatkan kasvaessa kotipesään myös riskit kasvavat. Yrityksen on tiedostettava omat voimavaransa, haasteet kohdemaissa sekä luotava realistinen tavoite. Kohdemaan markkinoiden selvitys, asiakkuuksien hoito, kumppanien valinta ja riskien hallinta vaativat usein ulkopuolista asiantuntemusta, jota esimerkiksi paikallisella edustajalla tai agentilla ei ole tarjota. Voimme auttaa myös näissä alkuvaikeuksissa.

Hikipääoma ei haise

Kasvuyrityksillä on paljon puolestapuhujia, mutta vähän auttajia. Omin voimin kasvumahdollisuudet ovat rajalliset, sillä pelkkä hyvä liikeidea ei riitä. Menestyksekäs kaupankäynti ja pääomien kerääminen on mahdotonta ilman uskottavaa tiimiä, jonka jäsenten kyvyt täydentävät toisiaan. Ellei tarvittavaa ydinosaamista (markkinointi ja myynti, teknologia, hallinto) ole omassa yrittäjäporukassa, sitä pitää hankkia ulkopuolelta. Aloittavalla yrityksellä on kuitenkin harvoin rahaa palkata kallispalkkaisia osaajia. Myös rekrytointiriskit ovat suuret.

Paras yrityksen rahoittaja on maksava asiakas. Kun myynti lähtee vetämään, lisäpääomaa on myös helpompi hankkia. Olennaista on aluksi varmistaa, että kehitteillä oleva tuote tai palvelu vastaa todelliseen asiakastarpeeseen. Jotta ensimmäiset kaupat solmittaisiin, tarvitaan usein asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön syvällisempää ymmärtämistä, tuotekehittelyä ja B to B -markkinointia. Tässäkin työssä kannattaa hyödyntää kokemusta ja kokeneen yrittäjän näkökulmaa.

Lähdemme myös mukaan potentiaaliseen yritykseen jakamaan sekä riskiä että tulosta. Osaamissijoittajana annamme kumppaniyrityksen käyttöön ”hikipääomaa” eli asiantuntemuksemme ja verkostomme ilman pikaisia tuoton odotuksia. Vastineeksi sovitaan osaomistus, jonka arvo kasvaa yrityksen menestyessä. Muitakin arvonlisäykseen perustuvia kompensaatiomalleja voidaan käyttää.